Nahajate se tukaj

Odziv skupine Elektro Primorska na članek

V zvezi s člankom, objavljenim v spletnem portalu Žurnal24 dne, 13. decembra 2017 z naslovom »Pazite se delavcev elektra« želimo zaradi celovite in objektivne obveščenosti javnosti v celoti razjasniti neresnične trditve, in hkrati ugotavljamo, da je že izbrani naslov članka zavajajoč in škodljiv za ugled zaposlenih v vseh elektrodistribucijskih  družbah.  Poleg pompoznega naslova, ki naj bi pritegnil čim širšo javnost, je celotno besedilo tudi polno neresničnih navedb, ki bralce lahko vodijo k oblikovanju napačnih zaključkov. Glede vsebine smo v skladu z Zakonom o medijih tudi zahtevali popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev. V skupini Elektro Primorska samemu članku sicer ne želimo dajati posebne teže, kljub temu pa je zadevo obravnaval nadzorni svet družbe in prav zaradi članka, smo tudi prejeli poslansko vprašanje. V skupini Elektro Primorska smo zato, da ne bi prihajalo do nadaljnjih reakcij, ki bi škodili ugledu skupine, pripravili odziv, s katerim zavračamo vse neresnične trditve in insinuacije iz članka. Družba Elektro Primorska, d. d. in njena hčerinska družba E 3, d. o. o. ne poslujeta v davčni oazi Belize. Prav tako ne poslujeta v drugih davčnih oazah. Družbi poslujeta skladno z veljavno zakonodajo, Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države ter s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga d. d. Hčerinska družba E 3, d. o. o. in podizvajalec na področju osebne prodaje poslujeta zakonito in ne uporabljata zavajajoče poslovne prakse. Podizvajalec oz. družba, ki je podizvajalec, ni neposredna ali posredna lastnica družb v davčnih oazah, kar velja tudi za njena lastnika, ki sta v članku omenjena. Družba ne posluje s podizvajalci, ki bi imeli registrirane transakcijske račune v davčnih oazah. Poleg tega tudi ne drži, da bi Urad RS za preprečevanje pranja denarja zoper njih vodil kakršenkoli postopek, kar izhaja tudi iz njihovih pisnih zagotovil hčerinski družbi.