Nahajate se tukaj

Razvrsti po datumu > Vse 2014 2013

9.1.2019 - 08:47

Obvestilo glede težav pri preklopu med tarifama na določenih stikalnih urah

Uporabnike na območju distribucijskega omrežja Elektro Primorska, d.d. obveščamo, da na nekaterih lokacijah merilnih mest, kjer se za krmiljenje preklopa med dnevnima tarifama uporablja določen tip elektronske stikalne ure, od 1. januarja 2019 dalje prihaja do nepravilnih preklopov med višjo in...

30.10.2018 - 15:50

Zaradi vetra pogoste napake na omrežju

Zaradi močnega vetra je ponoči prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na več mestih distribucijskega področja Elektra Primorska. Vzroki so podrta drevesa in drogovi ter pretrgane žice daljnovodov. Večino okvar nam je že uspelo sanirati....

29.6.2018 - 13:19

Sklepi 23. seje skupščine družbe Elektro Primorska, d. d.

Nova Gorica, 29. junij 2018 – Na današnji 23. seji skupščine Elektra Primorska, d. d., so se delničarji seznanili z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine Elektro Primorska za leto 2017, s prejemki predsednika uprave in nadzornega sveta, z mnenjem pooblaščenega...

29.5.2018 - 10:13

SKLIC 23. SKUPŠČINE DRUŽBE ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.

Na podlagi 45. člena Statuta delniške družbe Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., uprava družbe sklicuje 23. skupščino delničarjev, ki bo v petek, 29. junija 2018, ob 12.00 uri na sedežu družbe v Novi Gorici, Erjavčeva ulica 22, velika sejna soba v pritličju....

6.4.2018 - 08:54

4. strateška konferenca elektrodistribucij v ospredje postavila elektrifikacijo za leto 2050

Ljubljana, 5. april 2018 - Predstavniki petih slovenskih distribucijskih podjetij so na letošnji strateški konferenci z naslovom Elektrifikacija za leto 2050 v središče postavili vpliv naraščajočega števila uporabnikov električne energije in večanja njene porabe na delovanje distribucijskega...

19.2.2018 - 12:45

Obvestilo delničarjem o odkupu lastnih delnic

Delničarje družbe ELEKTRO PRIMORSKA, d. d. obveščamo, da družba preko borznega posrednika ILIRIKA borzno posredniška hiša d. d. z dnem 20. 2. 2018 pričenja z izvajanjem odkupa lastnih delnic na organiziranem trgu SI ENTER, ki ga upravlja Ljubljanska borza d.d., Ljubljana. Podrobnejše informacije...

Strani