Nahajate se tukaj

Družbena odgovornost

V družbi Elektro Primorska d.d. se zavedamo, da je poleg poslovne uspešnosti podjetja pomemben tudi odnos do okolja v katerem delujemo, zato širimo načela družbeno odgovornega ravnanja v poslovnem in družbenem okolju.

Prizadevamo si tudi za izboljševanje okoljskih vidikov poslovanja, za gospodarno ravnanje in racionalno rabo energije, surovin ter drugih naravnih virov.

V družbi Elektro Primorska d.d. verjamemo, da poslovni uspeh podjetja temelji tudi na ekonomski racionalnosti, uravnoteženemu razvoju in vpetosti v naravno in družbeno okolje.

Družbena odgovornost je tudi naša konkurenčna prednost, saj s pozitivnim odnosom do vseh deležnikov gradimo ugled in nadaljnji razvoj družbe.

S sponzorstvi in donacijami podpiramo številne humanitarne, kulturne, izobraževalne, športne in ostale projekte v okolju kjer delujemo. Pogosto se pridružimo humanitarnim akcijam, dobrodelne aktivnosti pa razvijamo tudi sami.