Nahajate se tukaj

Lastniška struktura

Lastniška struktura družbe Elektro Primorska, d.d. na dan 30. 6. 2017:

Lastnik delnic Lastniški delež
Republika Slovenija 79,50%
Zavarovalnica Triglav, d.d. 5,97%
Addiko Bank d.d. - fiduciarni račun 2,74%
Kapitalska družba, d.d. 2,00%
G.I. Dakota Investments Limited 1,27%
DZS, d.d. 0,85%
Kapitalska družba d.d. - Kritni sklad prvega pokojninskega sklada KSPPS 0,76%
Sklad za financiranje razgradnje nuklearke 0,74%
Triglav vzajemni skladi - Delniški Triglav, d.d. 0,42%
CERTIUS bvg d.o.o. - v likvidaciji 0,39%
Elektro Primorska, d.d.  0,22%
DUTB, d. d. 0,36%
Ostali PID-i, pravne osebe, zavarovalnice, skladi (skupaj ) 1,96%
Delavci, upokojenci, bivši zaposleni, družinski člani in druge fizične osebe (skupaj ) 3,17%