Nahajate se tukaj

Objave po 12. točki 10.a člena ZDIJZ

 

 

Elektro Primorska d.d skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavlja prejemke poslovodstva in članov nadzornega organa (članov nadzornega sveta in njegovih komisij).

 

Osebno ime

Funkcija

Dogovorjena višina mesečnega prejemka (bruto)

Dogovorjena višina odpravnine

Višina neto izplačanih prejemkov v letu 2020

Uroš Blažica

Predsednik uprave

8.314,78 €

6 kratnik povprečnega osnovnega mesečnega plačila

50.254,64

 

 

Osebno ime

Funkcija

Letno plačilo in sejnine bruto v letu 2020

Neto izplačilo v letu 2020

Stanislav Rijavec

Predsednik nadzornega sveta

19.643,72 €

13.422,19 €

Nikolaj Abrahamsberg

Član nadzornega sveta

15.258,99 €

10.585,86 €

Rudolf Pečovnik

Član nadzornega sveta/ Član revizijske komisije

20.823,31 €

14.238,91 €

Darko Ličen

Član nadzornega sveta/ Predsednik revizijske komisije

19.630,85 €

13.320,25 €

Valdi Morato

Član nadzornega sveta

13.720,04 €

9.507,63 €

Marko Fičur Član nadzornega sveta 13.720,04 €  9.507,63 €

Matej Loncner

Zunanji član revizijske komisije

  7.956,79 €

 5.401,54 €