Nahajate se tukaj

Distribucijsko omrežje

Družba Elektro Primorska, podjetje za distribucijo električne energije d.d. je sestavni del elektroenergetskega sistema Republike Slovenije. Površina preskrbovalnega območja zajema  JZ, Z, SZ del Slovenije in znaša 4.335 km² oziroma približno 22% površine celotne Slovenije.

Družba Elektro Primorska d.d. ima najvišje ležeči daljnovod v Sloveniji, ki je Kanin – Plužna in najnižje ležeči daljnovod v Sloveniji v Postojnski jami.

 

PODATKI O OMREŽJU

Elektro Primorska d.d. upravlja z visokonapetostnim omrežjem z naslednjimi napetostnimi nivoji:

110 kV ; 35 kV ; 20 kV ; 10 kV in nizkonapetostnim omrežjem z naslednjimi napetostnimi nivoji: 0,95 kV ; 0,4 kV ; 0,2 kV.

 

PODATKI O ELEKTROENERGETSKIH NAPRAVAH NA DAN 31. 12. 2013

Naprave Skupaj
RTP 16
RP 24
TP 2.345
Daljnovodi 110 kV 50.595 m
Daljnovodi 10 - 35 kv 2.110.154 m
Kablovodi 10 - 35 kV 543.426 m
NN omrežje 1 kV 40.067 m
NN omrežje 0,4 kV 3.401.164 m
NN omrežje 0,2 kV 1.353.862 m