Nahajate se tukaj

Pogosta vprašanja

Domnevamo, da naš števec ne deluje pravilno - kaj lahko storimo?

Če sumite, da števec kilovatnih ur ne registrira pravilno lahko:

 • zahtevate kontrolno umerjanje oz. kontrolni preizkus (nadzorni pregled obračunskih merilnih naprav).

  Zahtevo z obrazložitvijo podate:

  Če se izkaže, da števec deluje pravilno, morate stroške za opravljen kontrolni preizkus poravnati sami, v nasprotnem primeru pa vam stroškov ne zaračunamo.

 • dodatno naročite A-test števca (števec se pošlje v preizkus v akreditiran laboratorij).
  • V kolikor se izkaže, da števec deluje pravilno, morate poleg stroškov testiranja, plačati tudi strošek izredne zamenjave števca.
  • Če testiranje pokaže, da števec nepravilno meri obračunske količine, vam stroškov testiranja in zamenjave števca ne zaračunamo, zadeva pa se uredi skladno s predpisi.
Stikalna ura ne deluje pravilno - kaj naj storimo?

Odjemalci morate spremljati delovanje stikalne ure. V kolikor sumite na nepravilno delovanje stikalne ure, to sporočite:

Po prejemu obvestila pooblaščena oseba stikalno uro nastavi ali zamenja v roku osmih delovnih dni.

Ne glede na pravilnost delovanja stikalne ure, se količine dobavljene električne energije obračunajo tako, kot jih je izmeril števec.

Zamenjava števca - kdaj?

Rok za redno zamenjavo števcev električne energije je:

 • dvanajst let (gospodinjstva in manjši poslovni odjemalci) za
  • direktne indukcijske števce ter
  • elektronske števce,
 • šest let (večji poslovni odjemalci) za
  • indirektne in
  • polindirektne števce ter
  • merilne garniture.

 

Odjemalec mora pooblaščenim osebam omogočiti dostop do merilne naprave in njeno zamenjavo. V nasprotnem primeru je potrebno merilno mesto odklopiti, saj merilna naprava ne ustreza predpisom.

Odjemalec prejme pisno obvestilo o opravljeni zamenjavi.

Dvotarifni ali enotarifni števec - kaj je za nas ugodnejše?

Odvisno od primera. Preveriti je potrebno razmerje med porabo na večji in porabo na manjši tarifi.

 • Strošek je isti, če imate 23 % porabe na manjši tarifi.
 • V kolikor je ta % nižji velja razmisliti o zamenjavi števca, seveda ob upoštevanju stroškov nakupa ter zamenjave in montaže dvotarifnega števca in krmilne naprave.
V gospodinjstvu imamo stare električne naprave - ali to vpliva na porabo električne energije?

Stare naprave (hladilnik, zamrzovalnik…) navadno porabijo več električne energije kot enakovredne nove, zato se investicija v novo, varčnejšo napravo izplača. Pri nakupu bodite pozorni na energetsko nalepko, kjer črka A pomeni najbolj varčno, črka G pa najmanj varčno napravo.

Se ob spremembi cene električne energije vrši popis števčnega stanja?
 • Ob uveljavitvi spremembe cene se popis števčnega stanja ne vrši.
 • Odjemalci lahko sami sporočite odbirek števca v petih delovnih dneh od dneva uveljavitve spremembe cene.
 • Če odbirka ne sporočite, se opravi ocena števčnega stanja, pri čemer se upošteva povprečna dnevna poraba med odbirkom pred in med odbirkom po uveljavitvi spremembe cene.
Nimamo porabe električne energije - zakaj prejemamo račune?

Čeprav na merilnem mestu nimate porabe, morate kljub temu plačati račune. Strošek za obračunsko moč ste dolžni poravnati za vsak mesec posebej, kar vam omogoča, da imate električno energijo kadarkoli na voljo.

Razlogi za odklop merilnega mesta - kako do ponovnega priklopa?

Merilno mesto se lahko odklopi na zahtevo odjemalca ali zaradi drugih razlogov:

 • neporavnane obveznosti na merilnem mestu
 • priklop na omrežje brez soglasja za priključitev
 • odjemalec nima izbranega dobavitelja
 • odjem električne energije mimo merilnih naprav
 • odjemalec s svojim odjemom moti delovanje energetskega sistema
 • če odjemalec odreče ali onemogoči pooblaščenim osebam dostop do merilnega mesta …

 

Ponoven priklop se izvrši na zahtevo odjemalca oziroma ko prenehajo razlogi za odklop in so plačani stroški odklopa oziroma ponovnega priklopa.

Sumimo, da nam kradejo električno energijo - kaj lahko storimo?

Če sumite, da vam nekdo krade električno energijo, lahko storite naslednje:

 • izklopite glavno stikalo v vaši razdelilni omarici ali
 • odvijte vse hišne varovalke

Če števec kljub temu beleži porabo, se posvetujte s svojim električarjem ali upravljalcem zgradbe.

V delu svoje stanovanjske hiše bi rad odprl obrtno dejavnost - kaj moram storiti?
 • Preden začnete z dejavnostjo, morate zaprositi za novo soglasje za priključitev za pridobitno dejavnost.

 • V svoji hiši morate primerno urediti ločitev električnih napeljav med gospodinjskim in poslovnim delom in urediti novo merilno mesto.

 • Novo merilno mesto pooblaščena oseba lokalnega pooblaščenca SODO priključi skladno s pravili o priključevanju novih odjemalcev.