Nahajate se tukaj

Arhiv 2015

http://www.enarocanje.si/?podrocje=pregledobjave&IzpObrazec=49711&nar=MV

št. PREDMET

številka

razpisa

velja do objava o oddaji naročila izbran ponudnik

1.

Dobava osebne varovalne opreme

NMV181/2015

03.02.2015

NMV3166/2015

Sklop A - Asteko d.o.o.

Sklop B - Asteko d.o.o.

Sklop C - naročilo se ni oddalo

Sklop D - Grip trg d.o.o.

Sklop E - Ival d.o.o.

2.

SN stikalni bloki s sekundarno opremo

NMV182/2015

04.02.2014

NMV1729/2015

KOLEKTOR IGIN d.o.o.

3. Operativni leasing osebnih vozil z nizkimi emisijami NMV541/2015 17.02.2015 NMV2675/2015 PORSCHE LEASING SLO d.o.o.,

4.

Vozilo z niizkimi emisijami opremljeno za meritve na kablovodih

NMV468/2015

17.02.2015

NMV5614/2015 BELMET MI d.o.o.
5. Dobava SN betonskih drogov in konzol NMV1155/2015 18.03.2015 NMV2676/2015 STOPAR PGM d.o.o.
6. SN stikalni bloki z daljinskim vodenjem za DE Koper NMV1279/2015 31.03.2015 NMV2728/2015 SCHNEIDER ELECTRIC, d.o.o.,
7. Geodetske storitve NMV1891/2015 23.04.2015 NMV4289/2015 T&G d.o.o.
8. Vozila z nizkimi emisijami JN3008/2015 23.06.2015 JN6510/2015 Sklop 1 - Trgo ABC d.o.o, Sklop 2 - Porsche Slovenija d.o.o., Sklop 3 - Porsche Slovenija d.o.o., Sklop 4 - Porsche Slovenija d.o.o., Sklop 5 -Porsche Slovenija d.o.o. , Sklop 6 - Trgo ABC  d.o.o., Sklop 7 - AVTO select d.o.o.
9. Zimska delovna oblačila NMV2959/2015 15.06.2015 NMV5642/2015 UNI&FORMA d.o.o.
10. Dobava in vzpostavitev digitalne UKW mreže JN3452/2015 07.07.2015 JN6167/2015 KOMPAS TELEKOMUNIKACIJE d.o.o.
11. Nadgradnja IKT omrežja Elektro Primorske NMV3600/2015 06.07.2015 NMV5644/2015 SRC d.o.o.
12. Kombinirani elektronski števci NMV3771/2015 16.07.2015

NMV5635/2015

naročilo se ni oddalo
13. Dodatna dela pri gradnji monterskih boksov v Kopru JN4805/2015 16.07.2015 JN5384/2015 Grapri d.o.o
14. Elektronski števci NMV5346/2015 15.09.2015 NMV6931/2015

Sklop 1 J-Rupert d.o.o

Sklop 2

Elektronabava d.o.o.

15. Dobava SN kabla NMV5624/2015 25.09.2015 NMV6875/2015 TELMA TRADE d.o.o.
16. Električni izolatorji JN7766/2015 4.11.2015 JN8839/2015 IZOELEKTRO d.o.o.
17. Projektna dokumentacija za obnovo 110 kV enosistemskega DV RTP Pivka-ENP Pivka v dvosistemski DV  NMV7741/2015 22.12.2015 JN001655/2016-X01 Elektro Gorenjska d.d.