Nahajate se tukaj

Arhiv 2020

zap. št.

naziv

1-G/NMV/2020 RTP Izola - gradbena dela za izgradjo 110 kV stikališča v GIS izvedbi

2-B/NMV/2020

Poslovi najem osebnih vozil z nizkimi emisijami
4-B/NMV/2020 Izdelava študije: Odprava prekomerne kapacitivnosti srednjenapetostnega omrežja kot posledica zamenjave nadzemnih vodov s kabelskimi
5-B/NMV/2020 RTP 110/20 kV Gorica - dobava in montaža resonančne dušilke
6-B/NMV/2020 Računalniki in računalniška oprema
9-S/NMV/2020 Izdelava študije: Odprava prekomerne kapacitivnosti srednjenapetostnega omrežja kot posledica zamenjave nadzemnih vodov s kabelskimi
7-B/NMV/2020 Zamenjava usmernikov in razsmernikov
11-S/NMV/2020 Nameščanje pametnih števcev električne energije na merilnih mesti na področju Elektro Primorska d.d.
12-B/NMV/2020 Dobava osebne varovalne opreme za obdobje treh let
13-B/NMV/2020 Nadgradnja IKT infrastrukture Elektro Primorska
10-B/NMV/2020 RTP 110/20 kV Vrtojba, RTP 110/20 kV Idrija - zamenjava sekundarne opreme
15-B/NMV/2020 RTP Gorica - dobava resonančne dušilke
16-B/2020 Transportna sredstva
17-B/NMV/2020 Dobava in montaža primarne in sekundarne opreme v RP Predloka
18-S/NMV/2020 RTP Vrtojba - izdelava projektne dokumentacije za obnovo 20 kV stikališča
19-B/NMV/2020

Nabava strežnikov in nadgradnja diskovnega polj

21-S/NMV/2020 Vzdrževanje klimatskih in energetskih naprav na objektih Elektro Primorske
22-B/NMV/2020 Nerjaveča (INOX) in aluminij pločevina
24-B/2020 RTP 110/20 kV Izola - 110 kV GIS stikališče
  Seznam evidenčnih naročil 2020 (21. člen ZJN3)